БҚО Білім басқармасының негізгі қаржылық көрсеткіштері «01» қантар 2019 бойынша


БҚО Білім басқармасының негізгі қаржылық көрсеткіштері «01» қантар 2019 бойынша

БҚО Білім басқармасы

Кезеңділігі: тоқсан сайын

Шығын атауы

 

Бірлік 2019 год
Жылдық жоспар Кезеңдік жоспар орындалуы
1.Барлық шығын, мың. тенге Мың тенге 92160,00
Оның ішінде
2. Еңбек ақы қоры Мың теңге 48456,10
Оның ішінде,
2.1 Әкімшілік жұмысшы Мың тенге 10902,80
Штаттық есептілігі бірлік 4
1 бірлікке орташа айлық төлемі тенге 227142,00
2.2. негізгі жұмысшы Мың тенге 37553,30
Штаттық есептілігі бірлік 3
1 бірлікке орташа айлық төлемі тенге 104315,00
2.3 Қосымша және техникалық персонал мың тенге 2055,00
Штаттық есептілігі бірлік 4
1 бірлікке орташа айлық төлемі тенге 42771,00
2. Салық және бюджетке төленетін міндетті төлемдер мың тенге 5961,00
3. Коммуналды шығындар (жарық, су, жылу, байланыс, интернет және т.б) мың тенге 957,00
4. Ағымдағы жөндеу жұмыстары және құрылғылар мың тенге
5.Капиталды шығындар(жөндеу, негізгі құралдарды алу) мың тенге
6.Өзге де шығындар

(канцелярлық және тұрмыстық тауарар және т.б)

мың тенге 36785,90